Medico Pharm Servis

Medico Pharm Servis

Medico Pharm Servis

Medico Pharm Servis posluje na novoj lokaciji u Leštanima, u svom novom poslovnom objektu gde je objedinio sve službe u cilju kvalitetnijeg poslovanja.Lokacija firme posebno je odabrana jer ima izuzetno dobru vezu,kako sa centrom grada tako i sa ostalim delovima Srbije